Najbližšie a najdôležitejšie aktivity nášho klubu v roku 2018


30.-31.10. - 

Šachové sústredenie s GM Robertom Cvekom; 

6.11. - 

Prednáška GM Pacher;

8.11. - 

Seriál Grand Prix, 2. turnaj (blicky, Bratislava);  výsledok; poradie GP;

15.11. - 

Prednáška GM Markoš;

22.11. - 

Seriál Grand Prix, 3. turnaj (blicky, Bratislava);  výsledok; poradie GP;

27.11. - 

Prednáška GM Ftáčnik;

6.12. - 

Seriál Grand Prix, 4. turnaj (blicky, Bratislava);  výsledok; poradie GP;

11.12. - 

Prednáška GM Pacher;

27.12. - 

Seriál Grand Prix, 5. turnaj (blicky, Bratislava);  výsledok; poradie GP;


hlavná stránka Slovana QR kód ŠK Slovan Bratislava QR kód mládeže Slovana QR kód mobilnej stránky Slovana Facebooková stránka Slovana
Slovan
stránka na nete
QR kód
www.slovan-bratislava.com
QR kód
mladez.slovan-bratislava.com
QR kód
m.slovan-bratislava.com
Slovan
na Facebooku