Download partií (zip)

OPEN Slovan

OPEN Tatry

Piešťany

Extraliga

1. liga západ

rôzne

1993 1992 Tat. pohár 1912 GM 1994-95 Extraliga  1996 ECC
1994 1996 Tat. pohár;  1996 OPEN 1922 GM 1995-96 Extraliga  1998 ECC
1995 1997 Tat. pohár;  1997 OPEN 2004 IM 1996-97 Extraliga  2001 ECC
1996 1998 OPEN 2004 OPEN 1997-98 Extraliga  2002 Slov. pohár
1997 1999 OPEN  2005 OPEN 1998-99 Extraliga  2003 Slov. pohár
1998 2000 OPEN 2006 OPEN 1999-00 Extraliga  2004 M BA
1999 2001 OPEN 2007 OPEN 2000-01 Extraliga  2004 Mitropa
2000 2002 OPEN 2009 Šach. dovolenka  2001-02 Extraliga 2001-02 1. liga západ2004 M SR
2001 2003 OPEN  2009 OPEN 2002-03 Extraliga 2002-03 1. liga západ 2005 M SR
2002 2004 OPEN  2010 OPEN 2003-04 Extraliga 2003-04 1. liga západ  2006 M SR
2003 2005 OPEN  2012 OPEN 2004-05 Extraliga 2004-05 1. liga západ2007 M SR seniorov
2004 2006 OPEN  2013 OPEN 2005-06 Extraliga 2005-06 1. liga západ  2007 M SR
2011 2007 OPEN   2014 OPEN 2006-07 Extraliga 2006-07 1. liga západ

2008 M SR seniorov

2012 2008 OPEN   2007-08 Extraliga 2007-08 1. liga západ2008 M SR 
2013 2009 OPEN   2008-09 Extraliga 2008-09 1. liga západ 2009 M SR seniorov 
2014  2010 OPEN   2009-10 Extraliga 2009-10 1. liga západ2010 M SR seniorov  
 2016 2011 OPEN   2010-11 Extraliga 2010-11 1. liga západ2010 M SR  
 2018
2012 OPENpolepšovňa   2011-12 Extraliga 2011-12 1. liga západ2011 M SR seniorov  
 2019 2013 OPEN; polepšovňa   2012-13 Extraliga  2012-13 1. liga západ 2012 M SR seniorov  
  2014 OPEN; polepšovňa   2013-14 Extraliga  2013-14 1. liga západ2012 M SR 

2015 OPEN
2014-15 Extraliga 2014-15 1. liga západ 2013 M SR seniorov

2016 OPEN
2015-16 Extraliga 2015-16 1. liga západ 2014 M SR seniorov

2017 OPEN
2016-17 Extraliga 2016-17 1. liga západ 2015 M SR seniorov

2018 OPEN

2017-18 Extraliga 2017-18 1. liga západ 2016 M SR seniorov

2019 OPEN
2018-19 Extraliga 2018-19 1. liga západ 2017 M SR seniorov

2020 OPEN







2019 M SR seniorov