Šturc Gustáv

    Akokoľvek by sme si to priali, čas sa nedá nikdy zastaviť! Plynie neúprosne a vplýva na každého z nás. Nedávno sme boli dorastenci a teraz sa už blížime k „zrelému veku“. K takémuto medzníku dospel v týchto dňoch aj Gusto Šturc.

    Pri tejto príležitosti mi nedá, aby som nezaspomínal na môjho priateľa, ktorý sa dožíva tohto jubilea, pretože naše šachové dráhy boli často súbežné. Spomínam si, ako som sa s Gustom stretol po prvý raz. Bolo to na vianočnom turnaji dorastencov Slovenska v roku 1958 v Nitre. Spolu sme bývali v hoteli, ktorý sa vtedy volal Stalingrad. Odvtedy sme sa stretli (a určite sa ešte aj stretneme) mnoho krát, či už za šachovnicou, okrúhlym alebo prestretým stolom.

    Nikdy nevynikal silným hlasom ani panovačnosťou, no napriek tomu dosiahol u slovanistickej a neskôr u celej slovenskej šachovej verejnosti vysokú autoritu. Je silným, najmä v ligových bojoch ostrieľaným hráčom, ktorého „ostrie meča“ okúsili aj mnohí majstri. Je i rozhodcom, a to ústredným, nikdy si však na tom nezakladal a túto kvalifikáciu zriedka využíval aj napriek tomu, že má k tejto funkcii nesporné predpoklady - najmä povestný zmysel pre spravodlivosť. Predovšetkým je funkcionárom, ktorého charakterizuje ľadový kľud a prehľad šachistu tej „vyššej cenovej skupiny“. Nedá mi pritom nespomenúť, že mnohým dnešným funkcionárom chýba „funkcionársky formát“, ako to ja nazývam, a k tomu príslušná funkcionárska kultúra. Často sme na tomto poli bojovali spolu, niekedy aj proti sebe, ale vždy za nejaké „ZA“, ktoré stálo za to. Či už za šachovnicou alebo za okrúhlym stolom, vždy bol skôr typom tímového hráča ako sólistu. Vždy vedel vytvoriť a stmeliť kolektív, ktorý mal vysoké ciele a ktorý tieto ciele aj dosiahol. O to svedčí aj jeho celá šachová a funkcionárska dráha, ktorú tu stručne uvediem.

    Šach začal hrať v roku 1955 v šachovom klube DOZÁB (Dopravné závody Bratislava) a v roku 1957 prestúpil do šachovému klubu Slovan ÚNV a odvtedy je tomuto klubu verný. Už v roku 1957 bol „15-ročný kapitán“, nie však vo Verneho románe, ale v „D“ družstve Slovana. Odvtedy sústavne pracoval v rôznych funkciách. Takmer 20 rokov je prezidentom ŠK Slovan Bratislava, v rokoch 1996 - 1998 bol prezidentom Rady SŠZ, v rokoch 1998 - 2001 bol pre slovenský šach tým, ktorý „túto káru ťahal“ (ako hovorieval jeden z jeho predchodcov v tejto funkcii, IM Dr. Max Ujtelky, lebo ostatní ju nanajvýš tlačili, ba niektorí i brzdili) - teda prezidentom Slovenského šachového zväzu. Stál na čele slovenského šachu v období, keď slovenskí hráči dosiahli najväčšie úspechy v jeho histórii. Napriek tomu si za ne nepripisoval žiadne zásluhy a skôr mu tu možno vyčítať jeho prílišnú skromnosť. Z úspechov spomeniem len tie najvýraznejšie: v roku 1999 boli ženy Slovenska majsterkami Európy družstiev (Pokorná, Hagarová, Mrvová) a Regina Pokorná majsterkou Európy do 20 rokov, v roku 2000 Janko Markoš majstrom Európy do 20 rokov.

    Spomeniem aj niektoré z jubilantových výsledkov. V roku 1959 bol dorasteneckým majstrom Bratislavy a 6-ty na majstrovstvách Bratislavy mužov. V roku 1970, keď sa hrali „supermajstrovstvá“ klubu ŠK Slovan (v jeho histórii ich bolo iba niekoľko) za účasti napr. Dr. Kozmu, Dr. Ujtelkyho, Franzena, Grossa, Delmára, skončil na 2. mieste. Hrával za družstvo Slovana v I. československej lige, neskôr v slovenskej Extralige i I. lige, v ktorých hráva doteraz.

    Aby som dokreslil jeho osobnosť, uvediem z jeho curriculum vitae: narodil sa 26.6.1942, je ženatý a má tri deti, je absolventom VŠ Elektrotechnickej a Ekonomickej, absolvoval kandidatúru na VUT v Brne - chemické inžinierstvo.

    Milý Gusto! V mene slovenskej šachovej verejnosti Ti prajem veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v osobnom živote a ešte veľa pekných chvíľ strávených v kruhu priateľov za šachovnicou.

 

Šturc - Fencl, B21 Sicílska

1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. d4 cxd4 4. c3 dxc3 prijatie tzv. Matulovičovho gambitu v sicílskej je vždy nebezpečné 5. Jxc3 d6 6. Sc4 e6 7. 0-0 Se7 8. De2 a6? Tu je tento ťah vážnou stratou tempa, lepšie bolo hneď 8... Jf6. Čierny chce dosiahnuť scheveningskú výstavbu, ale zle pochodí 9. Vd1 Dc7 10. Sf4 Jf6 11. e5! dxe5 12. Jxe5! Jxe5 13. Sxe5 Da5 po 13... Dc6 sa čierny asi obával ťahu 14. Jb5! (viď diagram)

14. b4! Dxb4 po 14... Da3? by prišlo 15. Vab1 s hrozbou 16. Vb3 15. Vd4 0-0 súhra síl bieleho je už taká silná, že je ťažké hľadať uspokojivú obranu. Lepší ťah ako v partii bol určite 16... Da5 16. Sd3! Dxc3 17. Vh4 Dc5 18. Sxf6 Sxf6 na úspešnú obranu nestačilo ani 18... gxf6 19. Sxh7+ Kh8 20. Sf5+ Kg8 21. Vh8+! a čierny sa vzdal. Poučná miniatúrka!

Jozef Soršák

Oslava jubilantovej 60-ky

 

    Mnoho pozvaných hostí sa zúčastnilo na oslave, ktorá sa konala v priestoroch ŠK Slovan dňa 21.6.2002 od 17,00 až do rána nasledujúceho dňa. Oslavovali sa súčasne dve šesťdesiatky - Janka Hudeca a Gusta Šturca. Po príhovore kolegu Haraštu a gratuláciách sa rozprúdila živá zábava, v ktorej prevažovali spomienky na spoločne prežité šachové i nešachové zážitky. Pri spomienkach a bohatom občerstvení čas rýchlo utekal, samozrejme si niektorí prítomní nemohli odpustiť tradičný "blicáčik", bohato cenovo sponzorovaný obomi oslávencami (1. Petrán 11/13, 2. Rückschloss 10, 3-4. Hebelka, Lesný 8,5, 5-6. Cibulka, Jablonický 7,5, 7. Lenhart 7, 8-9. Šturc G., Šturc J. 6, 10-11. Harašta, Prívara 5, 12-13. Hudec, Šulek 4, 14. Székely 3).

 


fotografie