Velebný kmeť Petrán
Čas beží, a toť nedávno ucho zelené, Peter Petrán, dlhoročný Slovanista a bývalý prezident SŠZ oslávil svoju 50-ku.
V priestoroch ŠK Slovan Bratislava sa zhromaždilo 31.8.2004 mnoho jeho dávnych priateľov a spoločne,
pri bohatom pohostení, dlho a výdatne oslavovali. Neodpustili si ani už zavedený dlhoročný zvyk - malý blicáčik
(pokiaľ ešte všetci vládali). Ako pikantériu možno uviesť, že vecné ceny pre víťazov mu priatelia (beštie, veď my ich
vypátrame) stihli zlikvidovať ešte do konca turnaja, takže šampanským strieľal iba víťaz turnaja ...
Bleskový turnaj - 50-ka Petrán, dňa 31.8.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 body por.
1 Petrán 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 12 III.
2 Plachetka 0,5 0 1 0 1 0 1 1 0,5 1 0 0,5 0,5 1 0,5 8,5 6-7.
3 Lipka 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 13 I.
4 Zetocha 0,5 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 8,5 6-7.
5 Hudec 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 14
6 Lukáč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
7 Šulek 0 1 0 0 1 1 1 1 0,5 1 0 0,5 1 0 1 9 5
8 Vavrák 0,5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3,5 15
9 Koštial 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 12-13.
10 Hebelka 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0 1 1 1 12,5 II.
11 Mikuláš 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 8 8-9.
12 Požár 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 5 12-13.
13 Fábry 0 0,5 0,5 0 1 1 0,5 1 1 1 0 0,5 1 0 0 8 8-9.
14 Čertek 0 0,5 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 6,5 10
15 Rückschloss 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11,5 4
16 Šturc 0 0,5 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0,5 1 0 0 6 11
fotografie z oslavy