Anton KRAMÁRIK 19.7.1919 - 30.1.2007

 

            Dňa 30. 1. 2007 zomrel (vo veku nedožitých 88 rokov) najstarší člen nášho Šachového klubu ŠK Slovan Bratislava. Dlhé roky patril k popredným funkcionárom šachového klubu a významne prispel k rozvoju klubu v rokoch sedemdesiatych a osemdesiatych.

Bol jedným z organizátorov I. československého víkendového turnaja  v roku 1973, a následne aj ďalších ročníkov tohto populárneho turnaja. Niekoľko rokov úspešne viedol A družstvo Slovana v celoštátnej lige. I keď výkonnostne nepatril k popredným šachistom, šach mal nesmierne rád a do vysokého veku hrával jednak súťaže jednotlivcov ako i družstiev.

 

Česť Tvojej pamiatke Tono! Nezabudneme na Teba!

 

Pohreb sa konal v pondelok 5.2.2007 o 1430 hod. v bratislavskom Krematóriu.